PREP- PASS Bilişsel Müdahale Programı

PREP – PASS Bilişsel Müdahale Programı

Öğrencilerin bireysel farklılıklarını oluşturan ve öğrenme performanslarını etkileyen olumlu ya da olumsuz değişkenlerin tanımlanması ve onlara yönelik bütünsel bir müdahale programının hazırlanarak oluşturulan çalışma ve etkinlik örnekleri ile; üstün yetenekli, zihinsel engelli, özel öğrenme güçlüğü, travmatik beyin hasarı ve ciddi duygusal güçlükleri olan çocuklarla bireysel danışmanlık çalışmaları yapılarak uygulanmaktadır.

Bu program;

· Temel akademik becerilerle sınırlı olan ne bir okuma programı (reading or dyslexia program), ne bir yazma programı (writing or disgrafia program) ne de bir matematik (math or dyscalculia program) programıdır. Bu program bu temel akademik becerilerin bilişsel işlev alt yapısını desteklemeyi amaçlayan bir “Bilişsel Müdahale Programıdır.”

· En pratik bilginin en teorik bilgiyle, en teorik bilginin de en pratik bilgiyle temellendirilebildiği gerçeğinden hareketle; sadece etkinliklerle sınırlı değil, teknik uygulamalarla beceri kazandırmayı hedefleyen nöropsikolojik temelli bir teorinin tüm alanlarını (PASS) temel alan ve son derece zengin bir programdır.

· PASS teorisinin sınırlı bilişsel işlem alanları ile değil beynin bütüncül (holistic) işlevsel yapısı gereği tüm bilişsel işlem alanlarına yönelik geliştirilmiş ve bilişsel işlevlerle ayrıntılandırılmış bütüncül ve sarmal bir programdır.

· Öğrenmenin parmak izi kadar özel bir olgu olduğunun kabul edildiği bilimsel gerçeğinden hareketle öğrenme problemlerinin de bireye özgü farklılaşabildiği kabul edilmektedir. Bu nedenle; CAS ve benzeri bilişsel değerlendirme uygulaması sonrasında bireysel işlevlere göre yapılandırılmış ve uzmanlara kişiye özgü programlama becerisi veren bir programdır.

· Öğrenme problemlerinde, akademik içerikli bilginin depolandığı özel ders gibi edilgen öğrenme ortamı değil, danışanın öğrenme alt yapısını oluşturan öğrenme performansını destekleme çalışmaları içeren bir programdır,

· Kişinin sahip olduğu bilişsel işlem potansiyeli ile ortaya koyduğu bilişsel işlem performansı arasındaki farklılıkları ortadan kaldırmayı gerçekçi olarak hedefleyen ve bu doğrultuda kişiye özel yapılandıran bir programdır,

· PASS Teorisi ve CAS’in Türkiye çalışmalarını yürüten ve akademisyenlerden oluşan bir ekibin hazırladığı tek özgün programdır.

Bir sınıfta hem üstün, hem normal zihinsel performansa sahip, hem de öğrenme problemi yaşayan öğrenci olabilmekte ve her bir farklı alt gruptaki öğrencilerde bilişsel işlemler açısından öğrenmeyi güçleştiren bir neden olarak bilişsel işlem alanları arasında eşgüdümsüzlüğe rastlanabilmektedir. Bu nedenle öğrenme ve öğrenme sorunları için bilişsel içerikli bir destek programı oluşturulurken tanılardan çok bilişsel işlem performanslarından ve bilişsel işlemlerin kendi içindeki tutarlılığından yola çıkmak daha doğru olacaktır. Bu da bütüncül yaklaşım ile geliştirilmiş bir müdahale programı ile mümkün olacaktır

PASS teorisiyle temellendirilen PREP bireylerin ardıl ve eş zamanlı bilişsel stratejilerini geliştirmeyi hedeflemekle birlikte, bireyin dikkatini istemli ve seçici bir şekilde göreve veya bilgiye ulaşmaya odaklayabilmesini geliştirmeyi de hedeflemektedir. Görevler sırasında ise bireyin geliştirdiği stratejileri ve yöntemleri içselleştirmesi beklenmektedir. Doğrudan öğretim programlarının aksine PREP, spesifik yöntemlerini öğretmekten kaçınır. Bunun yerine bireyin kendi stratejisini oluşturmasını, bunu sözel olarak ifade etmesini ve içselleştirmesini teşvik eder.

Randevu Al

Diğer Çalışma Alanlarımız

BİREYSEL DANIŞMANLIK

ÇOCUK ve GENÇ DANIŞMANLIĞI

EVLİLİK ve AİLE DANIŞMANLIĞI

KURUMSAL DANIŞMANLIK
Copyright © 2017 ZİHİN AKADEMİSİ. Tüm Hakları Saklıdır.    /    Tasarım Altantois