ÖZGEÇMİŞ

Ankara Üniversitesi Psikoloji bölümünü mezunu olan Sena Kalaycı Çelik daha sonra TED Üniversitesi Gelişim Odaklı Çocuk ve Ergen Klinik Psikoloji programında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. TED Üniversitesi Klinik Psikoloji Uygulama Birimi’nde psikolog ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi bölümünde stajyer psikolog olarak görev yapmıştır. Ayrıca pandemi döneminde gönüllü olarak kurulan ve üniversite öğrencilerine psikososyal destek vermeyi hedefleyen ‘TEDU COPeS’ bünyesinde danışan kabulü sağlamıştır. Yüksek lisans tezini ‘Kronik Hastalığı Olan Genç Yetişkinlerde Anıları Hatırlama İşlevleri, Travma Sonrası Bilişler ve İyi Oluş ile İlişkisi’ konusunda yapmıştır.

Klinik Psikolog Sena Kalaycı Çelik, Çocuk ve Ergenler İçin Psikolojik Sağlamlık Programı, I.-II. Düzey Deneyimsel Oyun Terapisi, Attentioner Dikkat Geliştirme Programı, ve I. Düzey EMDR, MOXO Dikkat Testi ile Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-IV) eğitimlerini tamamlayarak çalışmalarına çocuk – ergen ve ebeveyn danışmanlığı alanlarında devam etmektedir.

» Çocuk ve Ergenler İçin Psikolojik Sağlamlık Programı - Dr. Atanur Akar
» Afetlerde Psikososyal Destek Online Eğitimi, TED Üniversitesi
» I.Düzey Deneyimsel Oyun Terapisi – Nilüfer Devecigil
» II.Düzey Deneyimsel Oyun Terapisi – Byron Norton
» Çocuk, Ergen, Aile Terapisinde Güncel Konular Ve Olgu Tartışmaları (Prof. Dr. Bahar Gökler, Doç. Dr. Ilgın Gökler Danışman), Ardıç Ruh Sağlığı Merkezi
» Attentioner Dikkat Geliştirme Programı – Hülya Bingöl
» Pozitif Disiplin Eğitimi I -II- III-IV, Klinik Psikolog Pınar Mermer
» MOXO Dikkat Testi Eğitimi
» WISC-IV Zeka Testi – Türk Psikologlar Derneği
» I.Düzey EMDR – Enstitü Ay, Asena YurtseverRANDEVU AL
Diğer Uzmanlarımız