Yetişkinler için Psikolojik danışmanlık hizmeti almak, yaşamda zorlanılan olayların üstesinden gelmek için kişinin çabasını destekleyen ve yeni çözüm yolları sunarak gelişimi desteklemeye fırsat veren danışmanlık ve terapi yöntemlerini içerir. İlk görüşmelerimiz yaklaşık olarak 90 dakika, devam eden görüşmeler ise 50 dakika kadar sürmektedir.


EMDR göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden yapılandırma tekniğidir. Teknik Amerikalı psikolog Francine Shapiro tarafından bulunmuştur. EMDR travma (Savaş, doğal afetler, taciz, tecavüz), rahatsız eden yaşam deneyimleri, fobi, panik atak, yas, çocukluk travmaları, kronik ağrı, duygusal sorunlarda kullanılan bir tür psikolojik yöntemdir.

EMDR NASIL ÇALIŞIR?

EMDR uygulaması sırasında görsel, işitsel ya da dokunsal uyaranlar terapiye getirilen materyalin hızlı bir şekilde işlenmesini sağlamaktadır. EMDR’ nin nasıl çalıştığı ile ilgili araştırmalar halen devam etmekle birlikte araştırmacıların birleştikleri fikir şudur: şimdiki zamanda meydana gelen durumlar, geçmiş yaşantıda ortaya çıkan üzüntü kaynağı olan olumsuz düşünce duygu ve fiziksel durumlar tekrar işlenebilmekte ve uyarabilmektedir. EMDR danışanın bu olaylar arasında ilişkiyi değiştirerek geçmişte ve şimdiki zamanda yaşanan olaylarla ilgili mevcut yaşadığı stresini büyük ölçüde azaltmakta başarılı bir tekniktir.

EMDR HANGİ RAHATSIZLIKLARDA UYGULANABİLİR?

- Depresyon
- Panik Atak
- Travmalar
- Obsesif Kompulsif Bozukluk
- Fobiler
- Yas
- Stres bozukluğu
- Sınav Stresi
- Motivasyon
- Cinsel Sorunlar
- Kronik Ağrılar
- Somatik Bozukluklar
- Aşk Acısı
- Yeme Bozukluğu
- Alkol, Madde Bağımlılığı
- Okul fobisi
- Cinsel ve/veya Fiziksel Taciz
- Baş ağrısı, Migren
- Kişilik Bozuklukları
- Performans Arttırma

Bilişsel davranışçı terapi bir psikoterapi türüdür. Bilimsel bir zemin üzerine kurulu olup birçok psikiyatrik bozukluk ve geniş bir sorun alanında etkili olduğu kanıtlanmıştır. Bilişsel teoriye göre çocukluk çağındaki deneyimler öğrenme yolu ile bazı temel düşünce ve inanç sistemlerinin oluşmasına neden olmaktadır. Bu temel düşünce ve inançlar katı düşünce kalıpları olup, yaşamın daha ileri dönemlerinde bireylerin kendileri ve yaşadıkları dünyaya ilişkin algılarını biçimlendirmekte kullanılmaktadır. Psikolojik bozukluklar ise bireyin bilinçli olarak farkında olmadığı bu olumsuz kalıpların içeriğindeki temel düşünceleri destekleyen yaşam olayının ardından gelişmektedir.

Tedavide danışan kişi ile terapist çeşitli sorunları belirlemek ve anlamak için, iyileşmeyi hedef alan bir işbirliği içinde düşünce, duygu ve davranışlar arasındaki ilişkiler konusunda çalışmaktadır. Temel olan danışanın o anına yani “şimdi ve burada” durumuna odaklanarak yanlış inanç ve katı düşünceleri üzerine çalışılmasıdır. Gerektiği zamanlarda danışana çeşitli alıştırmalar ve yapılması istenilen egzersizler verilmektedir.

Genellikle 8-10 seansa kadar bir iyileşme durumu olmakla birlikte psikolojik bozukluğun seviyesine göre seans süresi değişebilmektedir. Seanslar yaklaşık 50 dk sürmekte ve seansların sıklığı kriz durumuna bağlı olarak haftada bir kez yapılmaktadır.

Zihinsel fonksiyonlara yeteri düzeyde katkı sağlanılmaması sonucunda Dikkat sorunlarının oluşabilir. Amaç beyinde yeni yeni öğrenme blokajlarını kaldırıp, hareket egzersizleriyle gerek beynin kendi içerisindeki gerekse beyin ile beden arasındaki bağlantıların düzeltilmesine ve bütünsel öğrenmeye katkı sağlamaktır. Aynı zamanda özel hareketlerle beynin sağ ve sol yarım kürelerinin etkileşimi sağlanır. Grupla çalışılabildiği gibi bireysel olarak da çalışılan bir alandır.

Life Kinetik Hareket Programı (Kolay Öğrenme Hareketleri)

Hareket, beynin gelişmesinin en temel şartıdır. Sağlıklı gelişebilmeleri ve kendilerini iyi hissedebilmeleri için çocukların hareket etmeye ihtiyaçları vardır. Hareket beyinde sayısız nöron ağının oluşmasını sağlar. Beynimizin hareketle ilişkili olan bölgesi beyinciktir. (Cerebellum) Beyincik hacimce beynin sadece onda biri kadardır ancak beyindeki nöronların yarısından fazlası beyincikte bulunmaktadır. Beyincikten çıkıp beyindeki bellek, dikkat ve uzamsal algılama bölgelerine bağlanan yollar vardır. Hareket eksikliğinden dolayı algılama, bilgiyi işleme ve davranışsal düzeyde bozukluklar meydana gelebilir. Bu durum “öğrenme blokajları” olarak da anılmaktadır. Beyin, zihin ve beden araştırmaları yukarıdaki ifadeleri destekleyen niteliktedir. Bu araştırmalara göre hareket ve öğrenme sistemi arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Amacımız öğrenme blokajlarını ortadan kaldırıp, hareket egzersizleriyle gerek beynin kendi içindeki gerekse beyin ile beden arasındaki bağlantıların düzeltilmesine ve bütünse l öğrenmeye katkı sağlamaktır. Aynı zamanda özel hareketlerle beynin sağ ve sol yarım kürelerinin etkileşimi sağlanır. Bu etkileşim ile daha iyi görebilir, duyabilir ve kavrayabiliriz.

Nörodikkat

Zihin işlevlerini aktifleştirerek performansını aktifleştirebileceğiniz, Öğrenme alt yapısını geliştirerek daha hızlı ve kolay öğrenmeye yardımcı olan bir programdır.

Dikkat
Dikkat, bilişsel performansı etkileyen en önemli ölçüttür. Bilgiyi öğrenme sürecinin giriş kapısıdır. Tüm bilişsel işlevler için gereklidir. Dikkat işlevi frontal lob ile özellikle prefrontal korteks ile bağlantılıdır. Dikkat, istenen amaca ulaşmak için bilişsel işlemlerin kullanımını, kararlı olmayı, kendini kontrol edebilme, ihtiyacımız olan bilgiyi seçip, ona belirli bir süre odaklanabilme becerisini ifade eder. Dikkat’in dört genel bileşeni vardır.

Uyarılma
Uyarılma dikkatin ön koşullarındandır. Uyarılma ve uyanık olma bireyin canlı, uyanık, çevreden uyarı almaya hazır ve kendinden haberdar olması halidir. Öğrenmenin gerçekleşmesi için belli miktarda uyarılma gereklidir. Öğrenmede en optimal durum; gerektiği kadar uyarılmış, sakin, alıcı bir zihin halidir.

Sürekli Dikkat
Öğrenilmek istenen olguya dikkatini verdikten sonra bir süre devam ettirebilmeyi ifade eder. Bu süre zarfında dıştan ve içten konuyla ilgisiz uyaranları engellemek gerekir.

Seçici Dikkat
Odaklanmış ve bölünmüş dikkat olmak üzere ikiye ayrılır. Odaklanmış dikkat, bireyin tek bir kaynağa veya bilgiye dikkatini vermesi, diğerlerini tamamen dışta bırakması halidir. Bölünmüş dikkat ise, dikkati bir veya daha fazla uyarana veya bilişsel işleme paylaştırmaktır. Seçici dikkat daha çok yaşantı içindeki alışkanlıklarla ve eğitimle kazanılan bir beceridir. Gürültülü bir ortamda kitap okumaya çalışmak odaklanmış dikkati gerektirirken, bir odada televizyon izlerken başkalarını dinlemek bölünmüş dikkati gerektirir.

Dikkatin Esnekliği
Bireyin dikkatini bir durumdan diğerine kaydırabilmesini veya bölebilmesini ifade eder.RANDEVU AL
Diğer Hizmetlerimiz