İletişim becerileri, konuşma ve dil gelişimi, gelişimi ve konuşma seslerinin doğru üretilmesi, çiğneme ve yutma ile ilgili sorunlar dil ve konuşma terapisinin ilgi ve uzmanlık alanı içindedir ve aşağıdaki konularda hizmet sunulmaktadır.

Gecikmiş Dil ve Konuşma

Çocuk 3 yaşını doldurmuş ancak;
• Işaretlerle iletişim kuruyorsa,
• Isteklerini anlatamadığında ağlama, öfke belirtileri görülüyorsa,
• Konuşmaya dair herhangi bir çabası ve istekliliği yoksa,
• Işitme testi sonuçlarına göre duyma kaybı yoksa,
• Nörolojik olarak herhangi bir tanı almamışsa,
• Genetik olarak herhangi bir tanı almamışsa, gecikmiş dil ve konuşmadan söz edilebilir.

Değerlendirme Nasıl Yapılır?

DKT (Dil ve Konuşma Terapisti) değerlendirme için, çocuğunuzun o anki durumuna göre standart bir testi uygulayabilir, çocuğun anne-baba/bakıcı ile ilişkisini doğrudan gözlemleyebilir ya da her iki yöntemi birden tercih edebilir. Kendisine bilgi aktarımı yapabilecek, okul öğretmeni, rehber öğretmen, fizik tedavi uzmanı, özel eğitim uzmanı gibi kişilerle iletişime geçmesi de önem taşır.

Terapi Nasıl Bir Süreçtir?

Terapist değerlendirme sonrasında çocuğun dil ve konuşma gelişimine göre program hazırlar. Çocuğun konuşma çıktılarının hem aile hem de terapist tarafından pekiştirilmesi ilerlemeyi hızlandırır.

• Konuşma Sesi Bozukluklarının değerlendirilmesi ve Terapisi:

Çocuğunuz konuşma seslerini üretmekte zorluk çekebilir. Sözcükleri üretirken başka bir sesi üretebilir, ses ekleyebilir veya sesi değiştirebilir. Başkalarının onu anlaması zor olabilir.

4 yaş öncesinde çocukların yanlış sesler söylemesi normaldir. Örneğin, erken dönemde çocuğunuz /t/ sesi için /b/ sesini kullanabilir ve “top” için “bop” diyebilir. “kitap” için “titap” gibi üretimler yapabilir. Bu konuşma seslerini edinirken gelişimsel süreçlerde normal karşılanabilir. Bu hataları büyüdükçe yapmaya devam eden çocuklarda konuşma sesi bozukluğu olabilir.

Çocuğunuzun neden konuşma problemi olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Birçok çocuk, zamanla konuşma seslerini söylemeyi öğrenir, ancak bazı çocuklar için durum sanıldığından daha karışık olabilir.

Normal gelişen çocuklarda da konuşma sesi bozukluğu görülebilirken, çocuğunuzdaaşağıdaki problemlerden birisi varsa konuşma sesi bozukluğu görülebilir:

• Down sendromu gibi genetik sendromlar,
• Kulak iltihabı veya diğer nedenlerden kaynaklı işitme kayıpları,
• Beyin hasarı, serebral palsi veya kafa travması gibi bozukluklar.

• Akıcılık Bozukluğu/Kekemelik Değerlendirilmesi:

Konuşma hızının normalden fazla olması, konuşmanın akıcı olmaması gibi durumlar da dil ve konuşma terapistlerinin uzmanlık alanı içindedir. Hece, ses ve sözcük tekrarı, duraklama, sesi uzatma, patlayıcı şekilde konuşma, konuşma sırasında uygunsuz duraklama ve eşlik eden tikler olabilir. Karşılıklı konuşma sırasında yapılan değerlendirmeler soruna nasıl yaklaşılacağını da belirler. Merkezimizde bilimsel geçerliliği olan yöntemleri uygulanır.

• Yarık Damak ve Dudak Problemi:

Dudak-damak yarıklığı doğuştan görülen bir bozukluktur. Dudak damaklı bir bebeğin doğumundan sonra bir ekip tarafından takip edilmesi önemlidir. Dil ve konuşma terapisti de bu ekibin önemli bir parçasıdır. Erken dönemde iletişim becerileri ve dil gelişimi, konuşma seslerinin gelişiminin izlenmesi gibi konularda aileleri desteklenir. Yarık damak operasyonları sonrası konuşma anlaşılırlığını arttırmak için dil ve konuşma terapisi gereklidir.RANDEVU AL
Diğer Hizmetlerimiz