Hakkımızda

Zihin Akademisi Pedagojik ve Psikolojik Gelişim Merkezi; 2017 de Antalya ve çevresi için psikolojik, pedagojik danışmanlık ve pedagojik yayıncılık hizmeti vermek için alanında uzman kişiler tarafından kurulmuştur.

Psikolojik hizmetlerden yararlanmak isteyen çocuk, ergen, yetişkin ve ailelere etik ilkelere bağlı kalarak psikolojik danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermeyi hedeflemektedir. Zihin Akademisi Pedagojik ve Psikolojik Gelişim Merkezi aynı zamanda Antalya Merkezinde ilk defa GETAP® Gelişim ve Takip Programını kullanarak Dikkat, Konsantrasyon, Hafıza, Mantık-Muhakeme ve İşlem Hızını geliştirme, güçlendirme ve koruma çalışmaları yapmaktadır.

Pedagojik Yayıncılık hizmetleri kapsamında çocuk ve ergenler için iyileştirici hikâyeler ve dikkat geliştirmeye yönelik yayınları bünyesinde bulundurmaktadır. Merkezimiz uzmanları tarafından eğitim kurumlarına danışmanlık hizmetleri verilmekle birlikte sosyal sorumluluk projeleri düzenlemektedir.

Uzmanlarımız

» Psikolojik Danışman Elif Akbulut

Marmara Üniversitesi’nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü mezunu olan Elif AKBULUT, yüksek lisans eğitimine aynı bölümde devam etmekte olup tez aşamasındadır. Psikolojik danışmanlık faaliyetlerine İstanbul’da başlamış, aynı zamanda Aile Danışmanlığı Eğitimi ve Prof. Dr. Mücahit ÖZTÜRK’ten Çocuk, Ergen Ruh Sağlığı Eğitimini tamamlayarak, çalışmalarına Çocuk-Ergen ve Ailelerle devam ettirmeye karar vermiştir. Özellikle Çocukların Dikkat ve Öğrenme Becerilerinin Aileler tarafından artırılması üzerine odaklanmış, Nörodikkat Düşünme ve Öğrenme Becerileri, Pass Bilişsel Müdahele eğitim programlarını tamamlayarak çalışmalarını profesyonel anlamda yürütmektedir.

Bu süreçte çocukların kendilerini keşfetme ve şifalanma süreçlerine destek olmanın yollarını ararkan Çocuk Merkezli Oyun Terapisi’ni keşfetmiş, dünyada Child Center Play Therapy’nin yaygınlaşmasını sağlayan Dr. Rise VanFleet koordinatörlüğünde, Uzm.Filiz ÇETİN’den temel düzey , ileri düzey ve süpervizyon süreçlerinden oluşan sertifika programından sonra ABD’nin oyun terapisi konusunda uzmanlaşmış en önemli kuruluşlarından olan Family Enhancement & Play Therapy Dr.Rise VanFleet tarafından onaylanmış Oyun Terapisti ünvanını almıştır. Oyun terapisinden sonra uzmanlık alanıma Dışavurumcu Sanat Terapisi’ni de eklemiştir.

Son zamanlarda çocuklarla çalışmalarında daha etkili ve hızlı sonuçlar alabilmek için çalışmalarına EMDR terapi tekniğini ekleme kararı almış, Bu kararını uygulamaya geçirerek EMDR Europe Onaylı EMDR Eğitimini Emre KONUK ve Asena YURTSEVER’den, Çocuk ve Ergenlerde EMDR eğitimini Prof.Dr. Ümran KORKMAZLAR hocalardan alarak, çalışma alanlarına eklemiştir.

Özellikle Çocuk ve Ergenlerde Duygusal ve Davranışsal Sorunlar, Dikkat ve Öğrenme Becerilerinin Geliştirilmesi, Öğrenme ve Dikkat sorunları konularında devam etmekte olup katıldığı diğer eğitimleri aşağıda görebilirsiniz.

» Marmara Üniversitesi – Psikolojik Danışmanlık ve Reh. (Lisans )
» MAKÜ – Psikolojik Danışmanlık ve Reh. (Yüksek Lisans- Devam Ediyor)
» Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı– POEM- Prof.Dr Mücahit ÖZTÜRK (İstanbul)
» WISC-R Zeka Testi Uygulayıcı Eğitimi (İstanbul)
» Yaratıcı Drama – YÖRET (İstanbul)
» Aile Danışmanlığı- CİSEAD (İstanbul)
» Kriz, Ölüm ve Yas Eğitimi – Nevin DÖLEK- (Antalya)
» Çocuklarla Görüşme Teknikleri – Kli.Psi.Mehmet TEBER (İstanbul)
» Uluslararası Oyun Terapisi Eğitimi ( Temel ve İleri Düzey)- Family Enhancement & Play Therapy – Dr. Rise VanFleet koordinatörlüğünde Uzm.Psi.Dan Filiz ÇETİN (İstanbul)
» Uluslararası Oyun Terapisi Süpervizyon- Uzm.Psi.Dan Filiz ÇETİN (İstanbul)
» Çocuk ve Ergenlerde Sanat Terapisi Eğitimi – Olcay GÜNER- Nur DİNÇER (İstanbul)
» Psikolojik Testler Eğitimi – APAMER
» Moxo Dikkat Testi Eğitimi – MOXO
» Dikkat, Öğrenme ve Düşünme Becerileri – NöroDikkat
» EMDR
» PASS Bilişsel Müdahale Programı – Türkçe PREP
» Çocuk ve Ergenler ile EMDR
» Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi - Prof.Dr. Hakan TÜRKÇAPAR (devam ediyor)

» Klinik Psikolog Büşra ARSLAN

İzmir Üniversitesi Psikoloji Bölümünde mezun olduktan sonra çeşitli kurumlarda çalışmıştır. İzmir Üniversitesi Aile Danışmanlığı Sertifika Programını tamamlayarak Aile Danışmanı ünvanını almış olmakla beraber Esenyurt Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini tamamlayarak uzmalığını almıştır.

Akademik Çalışmalar:

» Ergündüz, A., Arslan, B., Erdem, B., Kar, Ö., Kavak, Ö., Önder, Ö., Gürsoy, Y.(2012) Üniversite Öğrencilerinde İlişki İstikrarı ve Erkeklere İlişkin Çelişik Duygular.17. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi11-14 Temmuz İstanbul.(Sözel Bildiri)

Katıldığı Kurs ve Seminerler:

» Okan Üniversitesi, 17. Ulusal Psikoloji Öğrenci Kongresi
» Okan Üniversitesi, Spor Psikoloji Konferansı
» İzmir Üniversitesi Aile Danışmanlığı Sertifika Programı
» Antalya Aile Danışmanlığı tarafından Terapötik Kartların Kullanımı
» Mindfulness Eğitimi
» Çocukça Derneği, Çocuk İstismarı
» Şema Terapisi ( Dr. Alp Karaosmanoğlu)