Ankara Gelişim Tarama Envanteri, 0-6 yaş bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili bilgi veren bir gelişimsel değerlendirme aracıdır. Bu envanter; kültürümüze özgü olup, kısa sürede çok kişiye uygulanabilen, bebek ve çocukların şu anki gelişimini ve becerilerini annelerinden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendiren bir araçtır. Annelerin çocuk hakkında verdiği bilgiler uzun süreli gözlemlere dayanmaktadır. Bebeğin hastalık, yorgunluk gibi geçici durumları annelerin değerlendirmelerine yansımadığı için, sonuçlar daha güvenilirdir. Annelerinden bilgi alınmasının bir başka yararı ise, değerlendirme sürecine annelerin doğrudan katılabilmesidir.

AGTE’nin 4 alt testti (Dil-Bilişsel, İnce Motor, Kaba Motor ve Sosyal Beceri- Özbakım) gelişim literatüründe ve çeşitli gelişim testlerinde ayrıştırılan özel gelişim alanlarını değerlendirmeyi amaçlar.

Okul öncesi dönemdeki çocuklara uygulanan bir testtir. Genellikle okul öncesi dönemde çocuğun zeka düzeyinin ölçülmesi çok sağlıklı sonuçlar vermeyebilir. Çocukların zeka gelişimlerinin en hızlı olduğu dönem de bu yaşlar arasındaki dönemdir. Ancak 0-6 yaşlar arasında uygulanacak zeka testleri çocuğun gerçek zeka düzeyini doğru olarak saptamaktan uzaktır. Ancak çocuğun fiziksel ve biyolojik gelişiminin izlenmesi ve bulunduğu yaşa ait davranışları yapıp yapmadığı gibi genel gelişim süreçlerinin incelenmesi ve çocuğun gelişiminin gerektirdiği davranışların belirlenmesi daha sağlıklı sonuçlara ulaşmamızı sağlar. Test sonucunda çocuğun dikkat, görsel algı, görsel-motor koordinasyon, görsel hafıza ve küçük kas becerilerinin gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür.

9 karttan oluşan bir performans testidir. 5 yaş 6 ay ile 10 yaş 11 ay arası çocuklara uygulanır. Motor algılama yeteneklerini ortaya çıkaran test olgunluk, duygusal uyum ve nörolojik bozukluklarla ilgili de bilgi vermektedir. Türkçe uygulanan Bender Gestalt testinin güvenilirlik çalışmaları yapılmış olup sonuçlara göre güvenilir bir test olduğu bilinmektedir. Boş kâğıda çizilen şekiller farklı puanlandırılarak çocukların motor algılama puanları hesaplanmaktadır. Şekillerin çizilmesindeki performans silgi kullanımından kâğıt tutuşuna kadar etkilidir. Eksik ya da hatalı yapılan resimlere göre takvim yaşı hesaplanmakta, alınan puanlara göre sonuçlar değerlendirilmektedir. Önemli verilere ulaşılan test sonucunda motor algılama yeteneğinin hangi düzeyde olduğuna dair önemli veriler elde edilmektedir.

2,5- 8 yaş çocuk ve bireylerin dil gelişimini (kelime bilgisini) ölçmek amacıyla uygulanan bir gelişim testtir. Maddelere verilecek cevaplarda süre sınırı yoktur, 10-15 dakikada yanıtlanabilmektedir.

Görsel algı gelişimini değerlendirmeye yönelik ve dünyada sıklıkla kullanılan testlerden biri Frostig Görsel Algı Testi’dir. Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye ayrıca; çocuğun ilkokula hazır olup olmadığını ölçen bir olgunluk testidir. Test 4-8 yaş arasında olan çocuklara uygulanır ve 50-60 dk. sürmektedir.

Frostig bir kalem kâğıt testi olup, görsel algıyı 5 algısal beceri üzerinden değerlendiren bir performans testidir.

1. El-Göz Koordinasyonu
2. Şekil-Zemin Ayırımı
3. Şekil Sabitliği (Değişmezliği)
4. Mekân-Konum Algısı (Uzaydaki Pozisyon)
5. Mekân İlişkilerinin Algısı (Uzay İlişkileri)

Görsel algılama problemi genellikle 3-7 yaşları arasında görülür. Her sınıfta bu alanda geri kalmış çocuklara rastlanmaktadır. Görsel algılama problemi olan çocukların öğrenme objeleri ve bunların mekansal ilişkilerini algılama güçlükleri olacaktır. Bu nedenle görsel algı problemlerinin erken dönemde saptanması ve erken müdahale ile kalıcı problemlerin oluşmaması çok önemlidir.

Frostig Görsel Algı Testi ile özellikle özel öğrenme güçlüğü olan çocukların görsel algılamalarını saptamak mümkündür. Test; çocuklardaki görsel algı problemlerini ve derecesini saptamak, uygun akademik programa karar vermek amacıyla da kullanılmaktadır.

6 yaş 4 ay öncesinde anasınıfında zorlanma yaşayan ve ilkokula başlamasında tereddüt edilen çocukların temel bilgi ve becerilerini sınamaya yarar.

Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmede kullanılır.

Sayı kavramı, form ayırt etme, renk kavramı, sembol eşleme, alıcı dil gelişimi, algı ve muhakeme gelişimi, ifade edici dil gelişimi ve genel edinilmiş bilgi alt testlerini içeren 7 bölüm ve 90 maddeden oluşmaktadır.

5 Yaş 6 ay – 6 yaş çocuklarına uygulanan, talimatı anlama ve başarma üzerine kurulu bir performans testidir. Toplam 100 madde ve 6 alt testten oluşmaktadır.

4- 9 Yaş aralığında olan çocukların duygusal olgunluk yaşı ve duygusal gelişiminde yaşanan olası sorunlar ile ilgili bilgi veren bir testtir. Aynı zamanda duygusal olgunluk yaşının gelişimsel/ kronolojik yaşı ile paralel olup olmadığı konusunda bilgi veren bir testtir.RANDEVU AL
Diğer Psikolojik Testlerimiz